Ekonomi

Bakan Şimşek: “Ülkemizi gri listeden çıkarmak için çaba harcıyoruz”

Bakan Şimşek: “Ülkemizi gri listeden çıkarmak için çaba harcıyoruz”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek:

“Kişi başına milli geliri 14 bin 855 dolara çıkarmayı hedefliyoruz”

“Vatandaşlarımızın satın alma gücünün korunması, sürdürülebilir büyüme ve refahın kalıcı olarak artması için fiyat istikrarı şarttır.”

“Kamu maliyesi uygulamalarımızı şeffaf bir şekilde yürüteceğiz”

“Mali disiplini yeniden tesis ederek ve bütçe açığını azaltarak enflasyonla mücadeleye destek vereceğiz.”

“Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona maruz bırakmadık, bundan sonra da yapmayacağız.”

“Terörün finansmanına karşı rejimi güçlendirmeye yönelik çabalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz.”

ANKARA – Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mali Eylem Görev Gücü’nün paylaştığı rapora göre Türkiye’nin 40 FATF standardından 39’una uyum sağladığını belirterek, “Ülkemizi griden çıkarmak için çaba harcıyoruz” dedi. Uygulamada sağlayacağımız etkinliği listeliyoruz.”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, makroekonomik görünüm, bakanlığın faaliyetleri, 2022 Sayıştay kontrol raporu, bakanlığın 2022 kesin hesabı, Gelir İdaresi Başkanlığı konularında Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonundaydı. İşletme Müdürlüğü, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2024 tüketim bütçeleri. bir sunum yaptı.

Bakan Şimşek burada yaptığı konuşmada, program ve bütçedeki hedeflerle makro mali istikrarı sağlayacaklarını, mali disiplini yeniden tesis edeceklerini, orta vadede enflasyonu tek haneye düşüreceklerini ve bu durumları kalıcı hale getirecek yapısal reformları hayata geçireceklerini söyledi. .

Yüksek bütçe açıkları nedeniyle küresel borcun arttığını belirten Şimşek, “Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde bütçe açığının GSYH’ye oranının 2023 yılında sırasıyla yüzde 5,2 ve yüzde 5,5 olması bekleniyor. Kamu borç oranının ise yüzde 5,2 olması bekleniyor. GSYİH’nın sırasıyla yüzde 5,2 ve yüzde 5,5 olması bekleniyor.” Ekonomilerde yüzde 112, gelişmekte olan ülkelerde ise yüzde 67 olarak tahmin ediliyor” dedi.

Önümüzdeki 5 yılın sonunda borcun milli gelire oranının gelişmiş ülkelerde 4 puan, gelişmekte olan ekonomilerde ise 8 puan artacağının beklendiğini belirten Şimşek, bu durumun küresel görünüm üzerinde ek bir risk oluşturduğunu kaydetti.

Türkiye’de daha dengeli, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir yüksek büyüme ve refahta kalıcı bir artış hedeflediklerinin altını çizerek, “Türkiye ekonomisi, zor küresel koşullara ve jeopolitik gerilimlere rağmen 2022’de yüzde 5,5 büyüdü. Bu yıl ise yüzyılın felaketi olan depreme rağmen yüzde 3 büyüme kaydetti.” “Yüzde 0,9’luk bir büyüme kaydedildi. Ancak mevcut büyüme iç talepten kaynaklanıyor ve ekonomide dengelenmeye ihtiyaç var” dedi.

“Kişi başına milli geliri 14 bin 855 dolara çıkarmayı hedefliyoruz”

Önümüzdeki dönemde net ihracatın olumlu katkı sağladığı daha istikrarlı bir büyüme hedeflediklerini belirten Şimşek, “Bu dönemde kalıcı fiyat istikrarını hedeflerken yatırıma, istihdama, üretime ve ihracata öncelik vermeye devam ediyoruz. Büyümemiz Beklenti 2023’te yüzde 4,4, 2024’te ise yüzde 4.” Program dönemi sonunda milli gelirin yüzde 5 büyümeyle 1,3 trilyon doları aşmasını, kişi başına düşen milli gelirin ise 14 bin 855 dolara çıkmasını hedefliyoruz” dedi.

İstihdam artmaya devam ederken işsizlik oranının tek haneli rakamlara gerilediğini belirten Şimşek, “Ağustos 2023’te toplam istihdam yıllık 727 bin kişi artarak 32,1 milyon gibi tarihi yüksek bir seviyeye ulaştı. Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdama katılım oranı İşgücünün yüzde 53,3, istihdam oranının ise yüzde 48 olduğunu, “Bu dönemde mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı yüzde 9,2 ile Ocak 2014’ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. İstihdam artışının yıllık ortalama 909 bin kişi olacağını öngörüyoruz” Program döneminde” dedi.

Fiyat istikrarının en önemli öncelikleri olduğunu belirten Şimşek, “Merkez Bankası, enflasyonu kalıcı olarak düşürmek ve fiyat istikrarını sağlamak amacıyla nakit duruşunu sıkılaştırdı. Politika, faiz artışları, seçici kredi ve niceliksel sıkılaştırma tedbirleriyle destekleniyor. Gelecek dönem, parasal, mali ve gelir politikaları koordinasyonda yapılacak; “Üretim, rekabet ve verimliliği artıracak yapısal reformlar uygulanacak” dedi.

“Vatandaşlarımızın satın alma gücünün korunması, sürdürülebilir büyüme ve refahın kalıcı olarak artması için fiyat istikrarı şarttır.”

Orta Vadeli Programda 2023 sonunda yüzde 65 olarak öngörülen enflasyonun 2024’te yüzde 33’e, 2025’te yüzde 15,2’ye, 2026’da ise yüzde 8,5’e düşmesinin beklendiğini vurgulayan Şimşek, “Çok iyi biliyoruz” dedi. “Fiyat istikrarı vatandaşlarımızın alım gücünün korunması, sürdürülebilir büyüme ve kalıcı refah artışının ön şartıdır. Yoğun çabalarımız bunu başarmaya yöneliktir” dedi.

Türkiye’nin 2022 yılında dünyada en çok turist ağırlayan dördüncü ülke olacağına işaret eden Şimşek, “Bu yılın Ocak-Eylül döneminde turizm gelirleri yıllık yüzde 20 artarak yaklaşık 42 milyar dolara ulaştı. Pazar ve ürün çeşitlendirmesi” Bu artışta politikalar ve tanıtım faaliyetleri etkili oldu.” “Turizm gelirlerinin 2023’te 55,6 milyar dolar, 2024’te ise 59,6 milyar dolar olmasını bekliyoruz” dedi.

“Kamu maliyesi uygulamalarımızı şeffaf bir şekilde yürüteceğiz”

Mali disiplini yeniden tesis ettiklerini savunan Şimşek, “Program dönemi sonunda bütçemizde faiz dışı fazla vermeyi ve bütçe açığımızın milli gelire oranını yüzde 3’ün altında tutmayı hedefliyoruz. Maastricht Kriteri. Bir defaya mahsus deprem giderleri hariç tutulduğunda bu oran yüzde 2,1’e düşecek.” “Kamu maliyesi uygulamalarımızı şeffaf, dengeli, öngörülebilir ve uluslararası normlara uygun bir şekilde yürüteceğimizi varsayıyoruz” dedi.

“Mali disiplini yeniden tesis ederek ve bütçe açığını azaltarak enflasyonla mücadeleye destek vereceğiz.”

Maliye politikalarını para politikasıyla eşgüdüm içinde yürüttüklerinin altını çizen Şimşek, “Mali disiplini sağlayarak, bütçe açığını azaltarak enflasyonla mücadeleye destek vereceğiz. Harcama alanlarını gözden geçirerek kaynakların daha uygun alanlara yönlendirilmesini sağlayacağız.” Nitelikli büyümeye, ihracata ve istihdama katkı sağlayacağız.”

İşçileri ve emeklileri enflasyona maruz bırakmadıklarını iddia eden Şimşek, “Yapmayacağız. 2023 yılında da çalışanlarımızın ve emeklilerimizin maaş ve fiyatlarını enflasyonun üzerinde artırıp, alım güçlerini desteklemeye devam ettik. Ocak ve temmuz aylarındaki dönemsel artışın yanı sıra kademeli bir artışla çalışanlarımıza, en düşük memurlar da dahil olmak üzere çalışanlarımızın ve emeklilerimizin maaş ve fiyatlarına orantılı ve kademeli bir artış uygulanacaktır. “Maaşını 22 bin liraya çıkardık.” . Böylece 2023 yılında en düşük memur maaşındaki artış oranı yüzde 141,8, ortalama memur maaşındaki artış oranı ise yüzde 128,8 oldu. 2023 Ocak ve Temmuz aylarında emeklilerimize yönelik dönemsel artışların yanı sıra oransal artışlar da yaptık” dedi.

“Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona maruz bırakmadık, bundan sonra da yapmayacağız.”

Asgari emekli maaşını 7 bin 500 liraya çıkardıklarını hatırlatan Şimşek, “Emeklilerin bayram ikramiyelerini de 1100 liradan 2 bin liraya çıkardık. Emeklilerimize 5 bin liralık bir defaya mahsus ek ödeme yapacağız. Kasım. 2023’te asgari fiyatın enflasyonun yüzde 107 üzerinde olacağını, “Biz bunu 3 artırdık. Özetle çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona maruz bırakmadık, bundan sonra da yapmayacağız” dedi.

“Terörün finansmanına karşı rejimi güçlendirmeye yönelik çabalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz.”

Bakan Şimşek, mali suçlarla mücadelenin öncelikli öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, “Ekonomik büyüme ve kalkınma için sağlıklı bir mali sistem hayati önem taşıyor. Bu nedenle suç gelirlerinin aklanması ve aklanmasıyla mücadele rejiminin güçlendirilmesi yönünde çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Terörün finansmanı İnceleme, araştırma, “Analiz ve değerlendirmeleri aktif olarak yürütüyoruz” dedi.

“Ülkemizi gri listeden çıkarmak için çaba harcıyoruz”

Mali Eylem Misyon Gücü’nün paylaştığı rapora göre Türkiye’nin 40 FATF standardından 39’una uyum sağladığına dikkat çeken Bakan Şimşek, teknik uyum kapsamında hazırlıkları devam eden tek konunun çalışmalar olduğunu söyledi. Kripto varlıklar konusunda ise gerekli çalışmalar son aşamaya geldi. Getirdiklerini söyledi. Şimşek, “Bu kapsamda çalışmalarımızı artarak sürdürmeye kararlıyız. Uygulamada sağlayacağımız etkinlikle ülkemizi gri listeden çıkarmak için çaba harcıyoruz.”

Plan ve Bütçe Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşların milletvekillerini bilgilendirmesiyle devam etti.

patnosajans.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort